Burza semien a sadeníc - občianska inzercia

Prosím pravdivo vyplňte tento formulár informáciami, ktoré sú relevatné k predmetu inzercie.

Pre každý nový inzerát alebo po každej zmene inzerátu bude obsah zaslaný vlastníkovi inzerátu a správcovi, ktorý bude schvaľovať jeho zverejnenie.

Zadajte nový inzerát
Typ inzerátu
Stav Inzerát je nový
Po zadaní nového inzerátu alebo po zmene a odoslaní zmeny údajov sa zmení stav inzerátu na čakajúci na schválenie
a v zozname sa bude zobrazovať až po jeho overení správcom.
Názov inzerátu
Do názvu inzerátu uvádzajte krátku anotáciu predmetu vášho záujmu. Maximálne 300 znakov.
Text inzerátu
Do textu uvádzajte plné znenie inzerátu. Text uvádzajte maximálne na 1000 znakov.
Inzerát platí do (uveďte dátum)
Po vypršaní termínu platnosti sa nebude inzerát zobrazovať v zozname.
Opätovnou editáciou inzerátu môžete nastaviť iný dátum.
Cena za produkt za prepravu za balné
Zadávateľ inzerátu
Uveďte svoje meno a priezvisko vrátane diakritických znamienok.
Meno (max 30 znakov)
Priezvisko (max 50 znakov)
Kontakt
Do kontaknej adresy uvádzajte informácie o vašom mieste bydliska.
Adresu uvádzajte celú, bez skratiet vrátane diakritických znamienok.
Ulica (max 50 znakov)
Číslo (max 10 znakov)
Obec (max 50 znakov)
PSČ (max 5 číslic, napr. 05201)
Telefón (max 50 znakov)
 

Pred odoslaním nového inzerátu musíte opísať zobrazený text vyššie.
Ochránite nás pred nevyžiadanými robotickými inzerátmi a súčasne pomáhate rozpoznávať slová v skenovaných knihách.

 

Pravidlá pre zverejnenie:

  • Vo formulári sú vyznačené povinné polia hrubým nadpisom a bielym zadávacim poľom pre vpisovanie údajov. Nepovinné polia môžu zostať prázdne.
  • V inzeráte neuvádzajte žiadne reklamné alebo iné komerčné informácie (okrem dohodnutých inzerátov so správcom).
  • V textoch nepoužívajte nevhodné, vulgárne alebo inak hanlivé výrazy.
  • V textoch nie sú povolené žiadne HTML značky.
  • Obsah inzerátu môžete meniť kedykoľvek až do jeho zmazania vlastníkom alebo správcom.
Späť na zoznam inzerátov

Stránka je optimalizovaná pre IE 7+, Firefox 2+, Opera 9+

Copyright © 2010-2018 Alter Nativa o.z.