10 dôvodov pre zachovávanie semien

Biodiverzita

Biodiverzita nie je niečo, čo sa dá aplikovať na malé časti našej planéty, alebo špeciálne oblasti prírodného sveta. Zahrňuje vzájomné prepojenie ekosystému a toho čo je spoločné medzi rôznymi živými bytosťami, vrátane poľnohospodárskej biodiverzity. Ide o viac ako len „gény“, jedná sa o celý vzájomne prepojený komplex živých organizmov, ktoré držia ľudí pri živote. Gény určujú chuť, štruktúru a typ, z ktorých vznikajú kvalitné potraviny, biologický vzťah a koniec koncov, aj život na Zemi.

Od začiatku 20. storočia sa stratilo 90% rôznych potravinových odrôd sveta, čo je obrovská strata našich genetických zdrojov. Ešte pred dvadsiatimi rokmi sa v Indii pestovalo 30.000 odrôd ryže, poskytujúc tak veľkú prispôsobivosť škodcom, chorobám a suchám, teda miestnym podmienkam. V súčasnosti sa vo veľkom pestuje iba desať odrôd a toto posúva práva farmárov do rúk veľkých spoločností.

Aj v Európe sa diverzita vytráca znepokojivým tempom a čím ďalej, tým viac ostáva v rukách nadnárodných semenárskych spoločností. Keď sa v roku 1980 vytvoril Európsky zoznam semien a zjednotili sa zoznamy semien každej krajiny, vyústilo to do straty tisícov odrôd. Odrody semien musia prejsť takzvaným testom ORS (po anglicky DUS), kde začiatočné písmená znamenajú nasledovné:

  • Odlišné od iných druhov
  • Rovnorodé – všetky rastliny sa na seba podobajú.
  • Stále – každý druh poskytuje podobnú úrodu v priebehu dvoch rokov.

Toto spôsobuje, že mnoho zdedených odrôd, pestovaných a selektovaných cez nespočetné generácie je nepoužiteľných a nepredajných. Za registráciu sa tiež platí vysoký poplatok.

Potravinová bezpečnosť

Genetická erózia spôsobuje veľké zúženie genetického základu plodín, kvôli čomu tieto ľahšie podliehajú škodcom a chorobám. Na ich potlačenie sa používa nevídané množstvo chemikálií. Vrcholom je v súčasnosti genetická modifikácia plodín.

Rastliny sa pestujú len z komerčných záujmov, napr. pestovanie kvôli ľahšiemu mechanickému zberu, alebo kvôli tvrdšej šupke, čo predĺži skladovateľnosť. Nadnárodné spoločnosti vlastnia semená, chemikálie, spracovateľské miesta, teda majú moc vo všetkých oblastiach našej potravinovej výroby.

Sebestačnosť – Sila

Je potrebné opätovne získať neuveriteľné dedičstvo zachovávania semien, procesu, ktorý začali naši predkovia z doby kamennej, ktorí zachovávali semená rastlín, čo sa dobre pestovali a dobre chutili. V tomto pokračovali sedliaci, farmári a záhradníci po tisícky rokov. Je to zručnosť, ktorú treba oživiť a posunúť do budúcnosti.

Životné prostredie – Udržateľnosť

Moderným odrodám sa darí dobre len za veľkého využitia chemických pesticídov, fungicídov a umelých hnojív. Zachovávanie semien je neoddeliteľnou súčasťou udržateľných pestovateľských systémov a uzatvára kruh.

Globálna zmena

Miestna prispôsobivosť harmonizuje semená a pôdu v miestnych podmienkach , klimatických odlišnostiach a chorobách. Rovnorodým odrodám sa nedarí dobre na rozličných miestach.

Kultúrne dedičstvo

Prepája minulosť a nádej na budúcnosť v príbehoch a udalostiach miestnych odrôd a prináša zmysel príslušnosti niekam. Výmena semien medzi komunitami zachováva možnosť širokého výberu pre budúce generácie.

Možnosť výberu

Komerčné potreby sú veľmi odlišné od potrieb záhradníka, alebo pestovateľa v malom. Napr. rastlina hrachu má byť v súčasnosti malá, kompaktná a má dozrievať naraz. Ale záhradník možno preferuje dlhé obdobie dozrievania a vyššie rastliny, ktoré sú produktívnejšie.

Chuť je veľmi nízko na zozname vlastností, ktoré sa požadujú pre obchodovanie vo veľkom, ale pre záhradníka je väčšinou najdôležitejším kritériom.

Ekonomickosť

Áno, zachovávanie semien šetrí peniaze! Stovky a tisícky semien z niekoľkých rastlín poskytujú dosť na to, aby ste sami sadili, podelili sa o ne a vymieňali si ich. Špeciálne hybridné odrody, ktoré začínajú zapĺňať zoznamy semien, sú veľmi drahé.

Výzva a zábava

Je to úplne nový rozmer záujmu o záhradníctvo – účasť na plnom cykle obnovy.

Evolúcia

Primálo ľudí má dnes ešte zručnosť zachovávania a selekcie semien, znalosť, ktorú si kedysi pestoval každý farmár a pestovateľ. Staré poľnohospodárske knihy vždy zahrňovali aj zachovávanie semien. Naše plodiny a rastliny sa musia prispôsobovať rýchlo sa meniacemu prostrediu a to sa im podarí iba v našich rukách, teda rukách záhradníkov a zachovávateľov semien po celom svete.

Prečítajte si zaujímavý text z časopisu "Česká flora", z roku 1893: "O sbírání a uschovávání semen", kliknite TU .

Praktické rady pre pestovateľov semien nájdete, ak kliknite TU.

Stránka je optimalizovaná pre IE 7+, Firefox 2+, Opera 9+

Copyright © 2010-2018 Alter Nativa o.z.