Odporúčaná literatúra

Pripravujeme vydanie publikácie:

Petra Dostálka - Pěstujeme si vlastní semínka.

Cieľom publikácie je podporiť uchovanie bohatstva a rozmanitosti úžitkových rastlín, ekologické pestovanie, snahy o nezávislosť na globálnom trhu so semenami, pestovanie miestnych a starých odrôd s kultúrnou tradíciou. Doplnené a upravené druhé vydanie publikácie prináša návod, ako k naplneniu týchto cieľov môžu prispieť pestovatelia z rád širokej verejnosti. Oproti pôvodnému vydaniu bude okrem nových informácií pripravované vydanie doplnené tiež o slovenské botanické názvy a praktický slovensko-česko-latinský slovník.

Podporte vydanie prostredníctvom príspevku na vydanie. Každý prispievateľ dostane od nás ako poďakovanie jeden výtlačok knihy, táto bude zaslaná na adresu prispievateľov prednostne - ihneď po ich vydaní.

Viac informácií nájdete na: www.alter-nativa.sk


Česká biozahrada (autor: Radomil Hradil a kol.)
Vydavateľstvo : Fontána, 1996
ISBN:    80-86179-46-X
k dispozícii »


Starostlivosť o staré ovocné stromy (autor: Petr Dostálek a kol.)
k dispozícii za symbolické 1€ prostredníctvom stránky »


Ovocné dřeviny v krajině - sborník přednášek a seminárních prací
k dispozícii bezplatne prostredníctvom stránky »


Zdravá zahrada (autor: Helena Vlašínová)
ISBN: 978-80-7366-101-4
k dispozícii »


Rozmnožovanie rastlín (autor: Alan Toogood)
ISBN: 978-80-8085-526-0


Rozmnožovanie rastlin (autor: Anja Flehmig)
ISBN: 80-7360-465-5


Krása starých plodín
k dispozícii: Plagát formátu A2 - celofarebný, zložený do formátu A5. Textová časť v češtine


Velký atlas odrůd ovoce a révy (autor: M. Richter a kol.)
ISBN: 80-238-9461-7


Ďalšie publikácie blízke téme nájdete na:
www.gengel.cz

Publikácie v angličtine venujúce sa zachovaniu semien:

Seed to Seed (Zo semena semä); Suzanne Ashworth, (revidovaná verzia z roku 2002),
v distribúcii Chelsea Green Publishing Co, ISBN 1-882424-58-1
The Seed Saver’s Handbook (Príručka zachovávateľa semien); Jeremy Clerfas, Michael a Jude
Fanton, publikované spoločnosťou Grover Books, ISBN 1-899233-01-6
Back Garden Seed Saving (Zachovávanie semien vo svojej záhradke); Sue Strickland, publikované spoločnosťou Eco-Logic Books, ISBN 1-899233-09-1

The Seeds of Kokopelli – a Directory of Heritage Seeds (Semená Kokopelli – zoznam dedičných semien); Dominique Guillet, k dispozícii na stiahnutie zo stránky  www.kokopelli-seed-foundation.com

Stránka je optimalizovaná pre IE 7+, Firefox 2+, Opera 9+

Copyright © 2010-2018 Alter Nativa o.z.