Táto web-stránka vznikla v rámci projektu:

„Miestne, krajové a staré odrody v kontexte potravinovej bezpečnosti“

Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Stránka je optimalizovaná pre IE 7+, Firefox 2+, Opera 9+

Copyright © 2010-2018 Alter Nativa o.z.